Търси нагоре
Регистриране

Нашите ценности

Нашите ценности
​​
 

 Подобряване на човешкия живот

 

Целта на нашата дейност е опазване
и подобряване на човешкия живот.
Също така ние работим за подобряване
и на здравето на животните.

Всички наши действия трябва да се
измерват с успешното постигане на
тези цели. Преди всички ние ценим
нашата способност да служим на всички,
на които можем да бъдем полезни при
правилно използване на нашите
продукти и услуги и по този начин да
постигнем постоянна удовлетвореност
на нашите потребители.
 

 ЕТИКА ЦЯЛОСТ

 


Ние се ангажираме с най-високите стандарти на
етичност и почтеност. Ние сме отговорни пред
нашите клиенти, пред служителите на MSD и
техните семейства, пред средата, в която живеем
и пред обществата, които обслужваме в целия свят.
При осъществяването на нашите отговорности, ние
не допускане никакви професионални или етични
слабости. Нашите взаимодействия с всички сегменти
на обществото трябва да са прозрачни и
да отразяват високите стандарти, които прилагаме.
 

 ИНОВАЦИИ

 

​Ние се посвещаваме на
най-високите нива на научно
съвършенство и насочваме нашата
изследователска дейност за
подобряване на здравето на
човека и животните и качеството
на живот.

Ние се стремим да установим
най-критичните нужди на
потребителите и клиентите
и да посветим нашите ресурси
за посрещането на тези нужди.
 

 Достъп за всички

 

Ние очакваме печалби,
но само от дейност, която
удовлетворява нуждите на
нашите клиенти и носи
полза за обществото.

Това зависи от поддържането
на финансова позиция, която
привлича инвестиции в
авангардни изследвания
и прави възможно
ефективното постигане на
резултатите от това изследване.
 

 РАЗНООБРАЗИЕ и работа в екип

 

Нашето превъзходство зависи от почтеността,
знанията, въображението, уменията,
разнородността и екипната работа на нашите
служители.

Във връзка с това, ние се стремим да създадем среда на
взаимно уважение, насърчаване и екипна работа. Ние също
така се стремим да възнаграждаваме отдадеността и
резултатите и да сме отзивчиви към нуждите на
нашите служители и техните семейства.
 

 

 

 
​​Етика и прозрачност

Етиката и прозрачността на MSD са крайъгълните камъни на нашата корпоративна репутация.

​​

 
Кодекс на поведение:

Нашите ценности и стандарти Разгледайте нашия кодекс на поведение ​​​или се обърнете към нашите служители, за да поставите въпроси или да споделите вашите притеснения. ​​