Търси нагоре
Регистриране

КАК РАБОТИМ: МНОГООБРАЗИЕ

КАК РАБОТИМ: МНОГООБРАЗИЕ
​​
Многообразието е силата на различията. Ние вярваме, че наличието на многообразна, включваща работна ръка и организация ни прави по-новаторска и гъвкава компания, съобразена с нуждите на нашите клиенти.

​​Всеки ден, ние се стремим да създаваме включващо работно място, в което се уважават различните гледни точки и всички мнения имат значение:​​

  • Многообразието е втъкано в нашите бизнес практики и стратегия за обучение.
  • Нашите лидери са отговорни за конкретните цели, свързано с многообразието и включването. Резултатите се измерват от гледна точка на личните резултати, резултатите по подразделения и резултатите на цялата компания.
  • Ние осигуряваме равни възможности за наемане на работа за всички квалифицирани кандидати за работа.
  • Стремим се "да хвърлим голяма мрежа" в нашето търсене на таланти, на качествени доставчици - големи и малки - от всички сегменти на бизнес общността. Това включва хора от малцинствата, жени и ветерани.
​​

 

 
Разгледайте нашите награди и признания