Търси нагоре
Регистриране

КАК РАБОТИМ

КАК РАБОТИМ
​​​
​​Нашата цел е да вървим по пътя на едно по-здравословно бъдеще. Но наша грижа е също така да стигнем там заедно.

Като компания, чиито продукти се докосват до живота и благоденствието на хората в света, ние се придържаме към високи стандарти. И очакваме другите също да правят това.

Ние вярваме в откритата и честна работа с най-високите стандарти на етика и почтеност. Това включва:

  • да се уверим, че компанията съблюдава всички действащи закони и наредби в целия свят;
  • постоянно да утвърждаваме нашия цялостен ангажименти към етичните бизнес практики и поведение, на всяко ниво на компанията, чрез Службата за етика на MSD и кодекса за поведение на нашата компания; и
  • да изпълняваме очакванията за поверителност на личните данни чрез нашата глобална програма за поверителност.
  • Многообразието в MSD

    Ние ценим многообразния принос на нашите служители в целия свят и се ангажираме да създадем работно място, което е открито, добронамерено и зачитащо достойнството на всички наши служители.

    Тези ценности и принципи са в основата на това, което сме като компания.

 
​​Етика на работното място

​​

Нужно е повече от това да разполагаш с точните механизми, стандарти и обучение на място за осигуряването на открита и етична бизнес среда. Ние работим упорито, за да гарантираме спазването на нашите собствени високи стандарти всеки ден.

 
​​Откритост и прозрачност

Ние се стремим да работим открито и прозрачно за всичко, което правим. Вашето доверие в нас зависи от нас самите.

​​