Търси нагоре
Регистриране

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ В MSD

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ В MSD
​​​​​
Нашите служители са ключът към нашия фирмен успех. Ние демонстрираме нашия ангажимент към нашите служители като предлагаме конкурентна програма за възнаграждения.

Допълнителни социални придобивки в MSD са насочени към подпомагане на широката гама от цели, нужди и начин на живот на нашите служители, които са най-важни в техния живот.

Общо възнаграждение

Общото възнаграждение в MSD е съставено от разнообразни програми, които имат за цел да признаят и възнаградят различни аспекти на вашата работа.

  • Основна заплата - Определя се от действителната позиция на служителя на пазара и устойчивите му работни резултати във времето, както и развитието на умения и способности.
  • Пакет от стимули - паричен бонус, който възнаграждава постигнатите резултати чрез постигането на определените цели, които може да са цели на компанията, на подразделението и лични цели.
  • Дългосрочни стимули - Стимули на база акции, като опции за закупуване на акции, които признават бъдещия потенциал на служителите за съществен принос за компанията.

Здраве и благоденствие

Ние осъзнаваме важността на облагите, които предлагаме на нашите служители и на техните семейства и сме горди да предложим конкурентен и широк пакет, който включва опции за покритие в следните области:

  • Медицинско осигуряване - В зависимост от вашата географска зона, можете да изберете различни медицински планове, които включват облаги в мрежата или облаги в и извън мрежата. MSD и неговите служители си поделят разходите за здравни грижи като компанията предлага значителна финансова помощ.

Живот. Работа. Забавления.

Нашата цел е да направим животът по-щастлив и по-удобен, защото ние знаем колко е важен балансът между работата и личния живот. Ние помагаме на нашите служители да постигнат най-доброто в своя живот, както в личен, така и в професионален план.

  • Платени отпуски - Три до шест седмици платен отпуск според продължителността на трудовия стаж.
  • Официални празници - Всички служители имат право на до 13 отсъствия по повод официални празници.
  • Гъвкави схеми на работа - С одобрението на ръководителя, възможност за гъвкави работни графици и схеми, които да помагат да балансирате вашите лични ангажименти.
  • Програми за образование и за стипендии - За правоимащите служители, финансова помощ за висше образование, включително цялата или част от таксата за обучение, такси за регистрация и други такси.
  • Програма за съдействие на служителите - Осигурява помощ като предлага професионална оценка, насоки, консултиране и образователни услуги.