Търси нагоре
Регистриране

ДОСТЪП

ДОСТЪП
Ние откриваме и разработваме лекарства и ваксини за милиони хора по света. Но това не е достатъчно, ако хората нямат достъп до тях.

Ние знаем, че не всички, които се нуждаят от нашите лекарства и ваксини могат да стигнат до тях - поради невъзможност да отидат на лекар за диагноза или да платят за необходимото лечение. Затова ние работим внимателно, за да осигурим достъп до лекарства, ваксини и медицинска помощ в световен мащаб.

На някои места в света, нуждата да се осигури достъп до лекарства и ваксини може да е по-голяма и дори по-сложна. Ние създадохме множество програми и публично-частни партньорства, за да помогнем за подобряването на капацитета на здравеопазването и да подобрим достъпа до нашите продукти, за да могат всички да се възползват от тях, независимо от това къде живеят.

 

 

 
​​КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ