Търси нагоре
Регистриране

ОКОЛНА СРЕДА

ОКОЛНА СРЕДА
​​
Като глобална компания, ние сме граждани на света. Нашата възможност да влияем на околната среда не се възприема лекомислено от хилядите ни служители по света.

Ние от  MSD оставаме отговорни за околната среда при производството на нашите лекарства и ваксини. Ние работим много, за да намалим нашето въздействие върху околната среда чрез контрол върху природните ресурси, например водата, чрез опазване на енергията и чрез изхвърляне на отпадъците по подходящ начин. Ние правим това, защото то съответства на нашите ценности като добри корпоративни граждани и защото има смисъл за нашата дейност.

Ние правим повече от това директно да въздействаме на нашия бизнес за положително влияние върху околната среда. Основният начин по който правим това е чрез финансова помощ за неправителствени организации и техните местни партньори за опазване на екологичните ресурси в целия свят. ​

 
​​КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

 
​​Нашата позиция за околната среда