Търси нагоре
Регистриране

ЕТИКА И ПРОЗРАЧНОСТ

ЕТИКА И ПРОЗРАЧНОСТ
Поради това, че милиони хора в света зависят от нашите продукти, ние имаме високи стандарти за начина по който трябва да се държим като компания.

Нашият главен ръководител по съответствието, който е директно подчинен на Главния изпълнителен директор е отговорен за осигуряване на високи етични стандарти и съответствие за нашата дейност в целия свят. Това включва:

  • да се уверим, че дейността на компанията съответства на цялото действащо законодателство и наредби;
  • чрез Службата по етика на MSD, затвърждаване на общия ангажимент на компанията към етичните бизнес практики и поведение, на всяко ниво на дружеството; и
  • спазване на индивидуалните очаквания за защита на личните данни чрез контрол на нашата глобална програма за защита на личните данни.

Нашата Служба за етика подпомага нашия ангажимент към най-високите стандарти на етика и почтеност във всички наши бизнес практики. Ние очертаваме ясно нашите очаквания за служителите и ги държим отговорни за тяхното поведение. Освен това разполагаме с множество механизми като Служба на Омбудсмана и глобалната AdviceLine (Линия за консултации), за да консултираме служителите, които се изправят пред предизвикателни ситуации.

Също така оставаме ангажирани да работим открито и почтено. Наскоро предприехме съществени мерки, за да подобрим прозрачността като оповестихме публично нашата финансова подкрепа за групи от трети страни и за здравните професионалисти, които говорят от името на компанията или за нашите продукти. Ние се уверяваме, че резултатите от проучванията на продаваните продукти - независимо от резултата - се предоставят бързо на ClinicalTrials.gov.

Публикуване на резултатите от клиничните изпитвания

Провеждането на клинични изпитвания е критична стъпка, за да се уверим, че нашите продукти са безопасни и ефективни. Ние регистрираме нашите изпитвания в момента, в който започнем да уведомяваме нашите пациенти и здравни изпълнители. Освен това оповестяваме публично резултатите от проучванията на нашите продукти - независимо от резултата.

Продажбени и маркетингови практики

Ние работим упорито, за да се уверим, че начините по които предлагаме и продаваме нашите продукти на здравни професионалисти, здравноосигурителни компании и правителства, осигурява точна, балансирана и полезна информация, която помага на лекарите, които предписват нашите лекарства да вземат най-добрите решения за своите пациенти.

Да работим етично и прозрачно

Нашата репутация и доверието на нашите клиенти зависят в съществена степен от начина, по който осъществяваме нашата дейност. Затова ние се стремим да работим открито и прозрачно във всичко, което правим.​

 
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

 
​​Кодекс на поведение: Нашите ценности и стандарти

Кодексът на поведение на MSD, нашите ценности и стандарти, отразяват нашите корпоративни ценности и ръководят ежедневния процес на вземане на решения. Очакваме от всеки наш служител по света да познава и да спазва кодекса.​