КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

 

Нашите ценности и стандарти са основата за нашия успех. Винаги са били. И винаги ще бъдат.

Хората, които използват, препоръчват или предписват нашите продукти са ни дали своето доверие. Независимо от това колко е висока репутацията ни, ние трябва да печелим това доверие всеки ден като практикуваме ценностите и стандартите, които направляват нашата компания вече повече от 100 години.

Ние работим упорито, за да докажем, че почтеността на компанията остава приоритет за всеки в MSD - всеки ден и на всяко ниво на нашата компания. Нашият кодекс на поведение, който публикуваме за нашите служители под заглавието "Нашите ценности и стандарти", помага да се уверим, че нашите служители разбират какво се очаква от тях и дават насоки за бизнес стандартите и практики.

Това е само един от многото начини по които ние продължаваме да утвърждаваме ценностите, върху които се основава нашата компания.


Служба по етика на MSD
Начинът по който работим е толкова важен, колкото и това, което правим. Ние се придържаме към високите стандарти на етично поведение под насоките на Службата по етика. Освен това вземаме мерки за подобряване на прозрачността относно начина, по който работим.


Кодекс на поведение: Нашите ценности и стандарти
Разгледайте нашия кодекс на поведение или се обърнете към нашите служители, за да поставите въпроси или да споделите вашите притеснения.

Кодекс за поведение на бизнес партньори

Разгледайте нашия Кодекс за поведение на бизнес партньори или се обърнете към нашите служители, за да поставите въпроси или да споделите вашите притеснения.


Очаквания за производителността на доставчиците

Разгледайте нашия кодекс за Очаквания за производителността на доставчиците