НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

В нашата компания поверителността започва с доверие

През 2001 г. компания Merck & Co., Inc. (Кенилуърт, Ню Джърси, САЩ), която работи извън САЩ и Канада под името MSD, създаде Служба за защита на личните данни (Privacy Office), която да разработва и осъществява надзор върху глобалната програма за защита на личните данни за дейността ни в целия свят. Програмата ни се базира на четири ценности за защитата на данни, които дават основата за отговорен ангажимент, взаимодействия и използване на информацията, касаеща хората:

• спазване на индивидуалните очаквания за поверителност,

• изграждане и запазване на доверието

• предотвратяване на щетите за поверителността, и

• спазване на буквата и духа на законодателството за защита на данните и поверителността в света.

Програмата ни за защита на личните данни се изгражда върху платформа за организационна отговорност за защита на личните данни, управлението на данни, които използваме за осъществяване на нашата дейност, съгласувани глобални практики и стандарти за защита на личните данни, които носят нашата традиция за поддържане на високи етични стандарти в бизнес практиките ни и постоянен надзор, за да се гарантира, че сме в състояние да реагираме непрекъснато на промените в очакванията за защита на личните данни в хода на развитието на технологията и нашата дейност. За повече информация относно програмата моля вижте раздел "Глобална програма за защита на личните данни" на Отчета ни за корпоративна отговорност.

Нашият подход за доверие при защитата на личните данни

Смятаме, че доверието е основна ценност за защитата на личните данни и за нашата корпоративна мисия е важно да откриваме, развиваме и предоставяме новаторски продукти и услуги, които спасяват и подобряват живота в света; ето защо стратегията ни за глобалната програма за защита на личните данни е насочена към две основни цели, които имат за задача да изградят доверие за начина, по който се ангажираме с хората и начина, по който получаваме достъп, използваме и предаваме информация за хората по света:

Съгласувани глобални стандарти Прозрачност

Откакто създадохме нашата глобална програма за защита на личните данни през 2001 г., ние работим за въвеждането и утвърждаването на съгласувани глобални стандарти за защита на личните данни, за да дадем увереност за начина, по който управляваме задълженията си за поверителност и защита на данните в страните и регионите, в подкрепа на нашите сертификации по следните рамки за защита на личните данни, признати от регулатори:

• Споразумението Safe Harbor между САЩ и ЕС (2001 г.)
• Споразумението Safe Harbor между САЩ и Швейцария (2009 г.)
• Правилника за защита на личните данни на организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (2013 г.)
• Задължителните корпоративни правила на ЕС (2016 г.)
• Споразумението Privacy Shield между САЩ и ЕС (2016 г.)

Всяка от сертификациите ни се базира на нашата Политика за правилата за международна защита на личните данни

Приемаме, че за хората може да е трудно и невъзможно да разберат всички различни начини, по които информация за тях може да се наблюдава, регистрира, събира, споделя, използва, анализира и предава, затова използваме многообразни подходи в подкрепа на целта ни да направим нашите практики прозрачни както за хората, за които обработваме информация, така и за регулаторите и техните представители, които разглеждат нашите практики. Основните примери включват:

• Поверителност в онлайн пространството – нашата Политика за защита на личните данни в Интернет описва начините, по които обработваме информация за хора онлайн;
• Cookies ("бисквитки") – нашият Ангажимент за поверителност по отношение на cookies ("бисквитки") подкрепя Интернет средата ни и описва начините, по които нашите уебсайтове и онлайн услуги използват cookies ("бисквитки") и други онлайн проследяващи програми;
• Общи бележки за защита на личните данни - те имат за цел да представят всеобхватна перспектива за начина, по който практиките ни за защита на личните данни се прилагат за конкретни заинтересовани лица;
Защита на личните данни за мобилни приложения като допълнение към нашата Политика за защита на личните данни в Интернет - по-долу представяме определени заявления за защита на личните данни за мобилни приложения;
o Защита на социално-осигурителни номера и други държавни идентификационни номера; и
o Контекстуална информация - каквато предоставяме в момента, в който използвате или участвате в нашите услуги.


За повече информация моля вижте Прозрачност и защита на личните данни.

Прозрачност в нашата Програма за защита на личните данни

Нашите бележки за защита на личните данни са важна част от подход ни за прозрачност в това, което правим с личната информация.

Повече информация за прозрачността и защитата на личните данни в нашата компания

Пишете ни на следния адрес:
Privacy Office
Merck & Co., Inc.
UG4B-24
351 N. Sumneytown Pike
North Wales, PA 19454

Имейл:
Privacy Office (Служба за защита на личните данни)

Или се обадете на следния телефон в САЩ
1-267-305-0333

Ако сте здравен професионалист в САЩ, позвънете на:
1-800-339-0400