НАСЪРЧАВАНЕ НА ОТКРИТИЯТА, КОИТО ВОДЯТ ДО ПРОМЯНА

 

Наша грижа е подобряване на здравето. Това ни поставя в предните редици на научното откритие и развитие.

Зад всяко от нашите лекарства и ваксини стои екип от изследователи, които са лидери в своите области. Хората, чиито неугасващ ентусиазъм за намиране на нови начини за профилактика и лечение на заболяванията се комбинира с техния постоянен ангажимент към научно съвършенство и безопасност за пациентите.

Навлизаме във вълнуващ период благодарение на стойностни разработки на лекарствени продукти, насочени към широк кръг от заболявания. Гледаме напред към следващото поколение здравна грижа с помощта на нови техники и технологии.


Терапевтични области:

Концентрираме нашите изследвания върху няколко ключови терапевтични области, включително:

• Диабет и затлъстяване
• Костни заболявания и имунология
• Инфекциозни заболявания и антибиотична резистентност
• Онкология
• Ваксини и имунопрофилактика
• Здравеопазване за животни

ЛЕКАРСТВЕНО ПОРТФОЛИО 

От предклиничната фаза до фаза III на клиничните изпитвания, нашият стремеж е за подобряване на здравето чрез наука, което се демонстрира в ширината и дълбочината на нашeтo продуктово портфолио.

Преглед на нашето портфолио. Моля посетете корпоротивния сайт. .

ОТКРИТИЯ И РАЗВИТИЕ

Осигуряване на лекарства и ваксини за хората в света с помощта на научни постижения. Това е същината на нашата дейност.

Иновативни лекарствени продукти. 

Ваксини за профилактика на заболявания. Работата, която вършим в нашите лаборатории помага за спасяването и подобряването на живота на много хора. Благодарение на нашите изследователи на световно ниво, авангардните технологии и постоянните усилия към научно съвършенство, MSD заема водеща позиция по отношение на откритието и разработването на нови начини за лечение и профилактика на заболявания.

Научните открития и разработки винаги са били приоритет на нашата компания. Днес провеждаме изследвания в широка гама терапевтични области - като например, инфекциозни заболявания и антибиотична резистентност, ваксини и имунопрофилактика, онкология, диабет и затлъстяване, костно здраве, имунология и здравеопазване на животните.

Знаете ли че?

Процесът на откриване на лекарства е дълъг и предизвикателен. Той започва с проучване на причините за заболяването или състоянието. Ако дадена молекула се окаже перспективна, то преминава през серия от изпитвания, продължаващи години и трябва да получи одобрение от регулаторните органи преди да бъде пуснато на пазара. Много малка част от молекулите, които се подлагат на оценка в крайна сметка преминават успешно през целия процес на проучване, разработване и тестване, за да станат накрая лекарства.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В НАШАТА РАБОТА

Вижте как работата в нашите лаборатории може наистина да промени живота на хората.

КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Търсите информация за спонсорираните от MSD клинични изпитвания? MSD публикува информация онлайн за спонсорираните от MSD клинични изпитвания с пациенти, включително резултатите от тези изпитвания, независимо какви са те.

Научете повече

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Хората разчитат на нас да произвеждаме лекарства и ваксини, които имат добре документирани профили за качество, безопасност и ефикасност. Клиничните изпитвания (известни също като клинични проучвания) са важна стъпка в този процес.

Преди да бъдат одобрени за употреба, потенциалните лекарства и ваксини преминават щателно и системно тестване при доброволци. Този процес има за цел да оцени дали един нов продукт следва да бъде одобрен за широка употреба.

Всяко клинично изпитване следва да отговори на определени изследователски въпроси. Те следват стриктни, предварително дефинирани протоколи, за да осигурят безопасни и точни резултати. Всяка фаза има различна цел в разработването на дадено лекарство или ваксина:

• Фаза I: Изследваното лекарство или лечение се изпитва за първи път върху хора, при малка група здрави доброволци (20-80) за оценяване на неговата безопасност, и проследяване на това, което се случва с потенциалното лекарство в организма.
• Фаза II: Лекарството или лечението, което се проучва, се прилага на по-голяма група хора с прицелното заболяване (100-300) за получаване на първоначални данни за ефикасност, продължаваща оценка на безопасността и определяне на дозата и начина на прием.
• Фаза III: По време на тази фаза продължава оценката на ефикасност и безопасност при голяма група хора, страдащи от прицелното заболяването (1000 - 3000). В някои случаи потенциалното лекарство се сравнява със стандарт за лечение, ако вече съществува такъв.
• Фаза IV: След като едно лекарство или лечение е одобрено от съответните регулаторни агенции и бъде разрешено за употреба, ние можем да проучим неговата ефективност за по-дълъг период от време и при по-голям брой хора. Можем също така да продължим да проучваме някои от предлаганите от нас продукти за нови показания. В изпитванията във Фаза IV обикновено участват хиляди хора.

Клиничните изпитвания в MSD се планират, провеждат и наблюдават при спазване на едни и същи стандарти, независимо от държавата, в която се провеждат при стриктно следване на указанията на Международната конференция за хармонизация на техническите изисквания за регистрация на лекарства в хуманната медицина.

Проявявате интерес за участие в наше клинично изпитване?

Спонсорираните от MSD клинични изпитвания при пациенти се регистрират на ClinicalTrials.gov, служба на Института по здравеопазване в САЩ. Информация за текущите клинични изпитвания можете да намерите онлайн чрез Международната федерация на фармацевтичните производители и сдружения. (IFPMA).

Резултати от спонсорирани от MSD клинични изпитвания

Ангажираме се със своевременната регистрация на клиничните изпитвания при пациенти и оповестяването на резултатите от тези клинични изпитвания независимо от техния резултат.Стремим се да предоставяме балансирана и точна информация за нашите проучвания и спазваме строги указания за публикуването й. Освен това ние оповестяваме важни за медицината данни за безопасност от други проучвания. В допълнение към публикуването на резултатите от нашите клинични изпитвания в медицински списания, ние публикуваме резултатите от проучванията на продаваните от нас продукти на ClinicalTrials.gov

Политики и стандарти на MSD 

Регистри за клинични изпитвания и публикуване на резултатите от клиничните изпитвания