ПРОЗРАЧНОСТТА В MSD

 

Да работим етично и прозрачно


Ние се стремим да прилагаме най-високите стандарти на етика и почтеност във всичко, което правим. Нашите усилия да бъдем по-прозрачни в нашата работа включват:

Дарения: 

Постоянното обучение на здравни професионалисти е важно и необходимо. Ние често предоставяме дарения на организации от САЩ, които провеждат независими професионални образователни инициативи за лекари, включително акредитирано продължаващо медицинско образование. MSD не влияе върху съдържанието на тези курсове. Тези дарения се публикуват на корпоративния сайт. 


Връзки с лекари: 

MSD редовно взаимодейства с лекари, за да споделя информация за най-новите лекарства и лечения, както и да научава как пациентите възприемат нашите продукти. Ние оповестяваме нашите възнаграждения за здравните професионалисти, които говорят от наше име в Съединените щати. Също така ние подкрепяме обсъждания закон, който задължава оповестяването на определени финансови отношения между лекари и фармацевтичната индустрия. 

Регистрация и оповестяване на клинични изпитвания: 

Провеждането на клинични изпитвания е важна стъпка за определянето на безопасността и ефективността на нашите продукти. Ние регистрираме нашите изпитвания онлайн, когато проучванията започнат, за да информираме пациентите и здравните специалисти за тези изпитвания. Освен това след приключването на проучването, ние предоставяме резултатите от проучването - независимо какви са. 

Социална отговорност и отговорност за околната среда: 

Нашите дейности за прозрачност включват също така други важни аспекти на нашата дейност като нашата работа, свързана с околната среда, нашите усилия да разширим достъпа до нашите лекарства и ваксини в света и нашият напредък по осигуряване на многообразие на работното място. Данни за тези и други основни показатели за ефективност можете да намерите в нашите последни доклади за корпоративна отговорност: Доклад на MSD за 2016/2017 г

Политически принос: 

MSD се ангажира с конструктивно участие в политическия процес и с оповестяването на информация за нашия политически принос. Ние сме сред първите компании, които спазват Кодекса за поведение на Центъра за политическа отчетност за корпоративните политически разходи. Ежегодно ние публикуваме информация на нашия уебсайт за нашите корпоративни разходи за политика в Съединените щати, Австралия и Канада. MSD също така оповестява всички вноски за комисии, известни като организации 527.

MSD дава възможност на служителите от САЩ да участват в политическия процес като влизат в непредубедени комисии за политически действия. Освен за административни разходи, Комисията за политически действия на служителите на MSD се финансира изцяло чрез доброволни вноски от правоимащи служители на MSD. Вижте информация за вноските за MSD PAC на уебсайта на Федералната избирателна комисия на САЩ.

Социална отговорност и отговорност за околната среда: 

Нашите дейности за прозрачност включват също така други важни аспекти на нашата дейност като нашата работа, свързана с околната среда, нашите усилия да разширим достъпа до нашите лекарства и ваксини в света и нашият напредък по осигуряване на многообразие на работното място. Данни за тези и други основни показатели за ефективност можете да намерите в нашите последни доклади за корпоративна отговорност: Доклад на MSD за 2016/2017 г

Политически принос: 

MSD се ангажира с конструктивно участие в политическия процес и с оповестяването на информация за нашия политически принос. Ние сме сред първите компании, които спазват Кодекса за поведение на Центъра за политическа отчетност за корпоративните политически разходи. Ежегодно ние публикуваме информация на нашия уебсайт за нашите корпоративни разходи за политика в Съединените щати, Австралия и Канада. MSD също така оповестява всички вноски за комисии, известни като организации 527.

MSD дава възможност на служителите от САЩ да участват в политическия процес като влизат в непредубедени комисии за политически действия. Освен за административни разходи, Комисията за политически действия на служителите на MSD се финансира изцяло чрез доброволни вноски от правоимащи служители на MSD. Вижте информация за вноските за MSD PAC на уебсайта на Федералната избирателна комисия на САЩ.

За повече информация за прозрачността в MSD разгледайте нашия отчет за корпоративна отговорност за 2016/2017 г.