Посещението при специалист Ви дава време

Имате упорита кашлица, която продължава повече от 3 седмици и не се повлиява дори след лечение?

Посетете Вашия лекар.

Посещението при специалист Ви дава време

Имате упорита кашлица, която продължава повече от 3 седмици и не се повлиява дори след лечение?

Посетете Вашия лекар.

Какво представлява ракът на белия дроб?

Ракът на белия дроб е неконтролиран растеж на злокачествени клетки.8 За разлика от здравите клетки, раковите клетки нарастват извън граници и контрол, разрушавайки здравите тъкани на белия дроб. Този тип тумори се наричат злокачествени тумори. Когато раковите клетки се разпространят, те възпрепятстват правилното функциониране на органите в човешкото тяло.

Какви са видовете рак на белия дроб?11

Има два основни типа рак на белия дроб:

 • дребноклетъчен – най-често срещаният тип, представляващ 80% от общия брой случаи на рак на белия дроб
 • недребноклетъчен

Какво представлява ракът на белия дроб?

Ракът на белия дроб е неконтролиран растеж на злокачествени клетки.8 За разлика от здравите клетки, раковите клетки нарастват извън граници и контрол, разрушавайки здравите тъкани на белия дроб. Този тип тумори се наричат злокачествени тумори. Когато раковите клетки се разпространят, те възпрепятстват правилното функциониране на органите в човешкото тяло.

Какви са видовете рак на белия дроб?11

Има два основни типа рак на белия дроб:

 • дребноклетъчен – най-често срещаният тип, представляващ 80% от общия брой случаи на рак на белия дроб
 • недребноклетъчен

Защо е важно да се определи вида рак на белия дроб?

В зависимост от вида рак на белия дроб, онколозите определят подходящ план на лечение.
Възможностите за лечение включват хирургично лечение, химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, лъчетерапия.12

Защо е важно да се определи вида рак на белия дроб?

В зависимост от вида рак на белия дроб, онколозите определят подходящ план на лечение.
Възможностите за лечение включват хирургично лечение, химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, лъчетерапия.12

Ранна диагностика

Много хора пренебрегват посещението при специалист, когато имат „обикновена кашлица“.1 Продължителната кашлица, обаче, може да бъде и симптом на сериозно заболяване на белия дроб, като белодробен рак.2 Важно е симптомите на заболяването да не бъдат игнорирани и посещението при специалист да не бъде отлагано, защото ракът на белия дроб може да засегне всеки. Повечето хора с диагноза рак на белия дроб са на възраст 65+, но заболяването може да бъде диагностицирано и сред по-младите.3 Въпреки че тютюнопушенето се счита за основен рисков фактор за развитие на заболяването, непушачите също са изложени на риск.2 В глобален мащаб близо 25 % от пациентите с рак на белия дроб съобщават, че са непушачи.4

Ранната диагностика на рака на белия дроб дава възможност за по-широк обхват от опции за лечение и може значително да подобри шансовете за преживяемост и качеството на живот на пациентите.5

Ако имате упорита кашлица, която продължава повече от 3 седмици и не се повлиява дори след лечение или имате някой от другите симптоми на рака на белия дроб, посетете Вашия лекар.6 Също така, ако забележите някой от симптомите сред Вашите близки, ги посъветвайте да посетят лекар.

Кои са симптомите на рака на белия дроб?1

Ако имате някой от следните симптоми:

 • Упорита кашлица, която не отшумява или се влошава
 • Задух
 • Кашлица с храчки с кръв или с ръждив цвят
 • Болка в гърдите, която често се влошава при дълбоко вдишване, кашляне или смях
 • Загуба на апетит
 • Необяснима загуба на тегло
 • Умора

Кои са симптомите на рака на белия дроб?1

Ако имате някой от следните симптоми:

 • Упорита кашлица, която не отшумява или се влошава
 • Задух
 • Кашлица с храчки с кръв или с ръждив цвят
 • Болка в гърдите, която често се влошава при дълбоко вдишване, кашляне или смях
 • Загуба на апетит
 • Необяснима загуба на тегло
 • Умора

Посетете Вашия лекар, ако сте над 40 годишна възраст и сте активен пушач или сте бивш пушач от по-малко от 15 години.

Вашият лекар може да Ви назначи определени медицински изследвания и при съмнение за наличие на рак на белия дроб, да Ви насочи към специалист за диагностика.

Ракът на белия дроб обикновено протича без симптоми в ранния стадий. Симптомите често се проявяват след като заболяването е прогресирало. Затова, редовните профилактични прегледи и следенето на промени в нашето тяло са важни.

Посетете Вашия лекар, ако сте над 40 годишна възраст и сте активен пушач или сте бивш пушач от по-малко от 15 години.

Вашият лекар може да Ви назначи определени медицински изследвания и при съмнение за наличие на рак на белия дроб, да Ви насочи към специалист за диагностика.

Ракът на белия дроб обикновено протича без симптоми в ранния стадий. Симптомите често се проявяват след като заболяването е прогресирало. Затова, редовните профилактични прегледи и следенето на промени в нашето тяло са важни.

Рак на белия дроб или COVID-19?7

Някои симптоми на рака на белия дроб могат да се припокриват с тези на COVID-19, но ето как може да ги различите.

Рак на белия дроб или COVID-19?7

Някои симптоми на рака на белия дроб могат да се припокриват с тези на COVID-19, но ето как може да ги различите.

Симптоми, които предполагат рак на белия дроб:


— Необяснима,продължителна кашлица
— Задух
— Умора с продължителност от повече от 4 седмици
— Персистиращи или хронични белодробни инфекции


В началото симптомите могат да не бъдат забелязани, но персистират във времето.

Симптоми, които предполагат инфекция с COVID-19


— Суха кашлица
— Задух
— Температура
— Мускулни болки
— Загуба на обоняние
— Загуба на вкус


Симптомите се проявят остро от началото на инфекцията.

Какво означава рисков фактор?

Рисков фактор е събитие, характеристика или поведение, което повишава вероятността човек да бъде засегнат от конкретно заболяване. Различните ракови заболявания имат различни рискови фактори, като демография, генетична предразположеност, поведение или околна среда.11 Важно е да обсъдите с Вашия лекар рисковите фактори, свързани с рака на белия дроб, за да определи дали попадате в рисковата група и сте предразположени към развитие на заболяването. В зависимост от резултата, Вашият лекар може да Ви назначи различни медицински изследвания и прегледи.

Какво означава рисков фактор?

Рисков фактор е събитие, характеристика или поведение, което повишава вероятността човек да бъде засегнат от конкретно заболяване. Различните ракови заболявания имат различни рискови фактори, като демография, генетична предразположеност, поведение или околна среда.11 Важно е да обсъдите с Вашия лекар рисковите фактори, свързани с рака на белия дроб, за да определи дали попадате в рисковата група и сте предразположени към развитие на заболяването. В зависимост от резултата, Вашият лекар може да Ви назначи различни медицински изследвания и прегледи.

Кои са рисковите фактори за развитие на рак на белия дроб?

Тютюнопушенето се счита за основен рисков фактор за развитие на рак на белия дроб. При пушачите вероятността от поява на заболяването е от 15 до 30 пъти по-голяма от тази при непушачите. Рискът се повишава с продължителността на редовното пушене, както и с количеството изпушени цигари дневно.12

Има ли други рискови фактори?

 • Експозиция на радон, радиоактивен газ – втората най-важна причина за развитие на рак на белия дроб
 • Експозиция на химическа среда, в която има азбест или арсен
 • Замърсяване на въздуха
 • Пасивно тютюнопушене
 • Фамилна анамнеза за рак на белия дроб

Има ли други рискови фактори?

 • Експозиция на радон, радиоактивен газ – втората най-важна причина за развитие на рак на белия дроб
 • Експозиция на химическа среда, в която има азбест или арсен
 • Замърсяване на въздуха
 • Пасивно тютюнопушене
 • Фамилна анамнеза за рак на белия дроб

Референции

 1. American Cancer Society, Lung Cancer Signs & Simptoms., (Декември 2021), Достъпно на: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.htm
 2. Cancer Net, Lung Cancer – Non-Small Cell – Introduction, (Декември 2021), Достъпно на: https://www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer/view-all
 3. American Cancer Society, Lung Cancer Statistics, (Декември 2021), Достъпно на: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/key-statistics.html
 4. David Planchard, Benjamin Besse, European Respiratory Journal 2015 45: 1214-1217; DOI: 10.1183/09031936.00046915
 5. Depistarea cancerului pulmonar, European Lung Foundation, (Декември 2021), Достъпно на: https://europeanlung.org/wp-content/uploads/2021/04/Lung-Cancer-Screening-Factsheet_RO.pdf
 6. Birt L, Hall N, Emery J, et alResponding to symptoms suggestive of lung cancer: a qualitative interview studyBMJ Open Respiratory Research 2014;1:e000067. doi: 10.1136/bmjresp-2014-000067
 7. Roy Castle Foundation, Differentiation-of-the-Cs-in-lung-cancer_-Cancer-vs.-COVID.pdf (roycastle.org)
 8. http://www.scumc.ro/cancerul-pulmonar/ (Декември 2021)
 9. ACS – What is Lung Cancer?, (Декември 2021), Достъпно на: What Is Lung Cancer? | Types of Lung Cancer
 10. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/lung-cancer/lung-cancer-treatment, (Декември 2021)
 11. INSP„Stilul de viață sănătos și alte intervenții preventive prioritare pentru boli netransmisibile, (Декември 2021), Достъпно на: http://insp.gov.ro/sites/1/wp-content/uploads/2014/11/Ghid-Volumul-1-web.pdf
 12. ACS – Lung Cancer Risk Factors, (Декември 2021), Достъпно на: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html

BG-NON-00461 EXP 12/2024