Hero Image

Кардиометаболитни заболявания

Ние имаме дълга история в лечението на кардиометаболитните заболявания, като диабет тип 2 и, сърдечно-съдови нарушения.

Представихме първата ни сърдечно-съдова терапия преди повече от 60 години и нашите научни усилия да задълбочим разбирането ни за кардиометаболитните заболявания продължават и до днес

Кардиометаболитните нарушения включват сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, като диабет тип 2. Те представляват едни от най-сериозните здравни предизвикателства на 21-ви век.

Статистика на кардиометаболитните нарушения

Приблизително
70,600

души в България умират от сърдечно- съдови заболявания.

Близо
443,000

души в страната страдат от диабет.

Диабет тип 2 представлява
90%

от всички диабетни заболявания в световен мащаб.

Сърдечно-съдови
заболявания

Продължаваме да градим нашата история на иновативни терапии в областта на сърдечно-съдовите заболявания, за да задълбочим разбирането ни за тези тях и помогнем на пациентите по света.

Работим с експерти в областта, за да стимулираме научен прогрес, който от своя страна да подобри живота на пациентите с риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания.

Диабет

MSD е начело в борбата срещу диабет тип 2, като разработва и предлага на пазара важни и иновативни терапевтични продукти, като първата молекула, принадлежаща към класа на пероралните лекарства, наречени инхибитори на DPP-4, които действат чрез инкретиновата система.

Диабетът е едно от най-бързо развиващите се хронични заболявания и поради много високата си честота е приет за приоритет на общественото здраве.

Ангажиментът на MSD в борбата с диабета е непрекъснат. Компанията изследва и разработва нови молекули, които могат да помогнат на пациентите да подобрят контрола над заболяването и усложненията, за да повишат качеството си на живот.