Hero Image

ПРОГРАМА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Етична компания означава много повече от това да спазваш буквата на закона. Но и тази стъпка е важна.

Като част от нашия дългосрочен ангажимент, свързан с етиката и доброто корпоративно поведение, нашата първа задача е винаги да спазваме законодателството и наредбите, които регламентират начина, по който предлагаме и продаваме нашите лекарства, ваксини и други продукти.

Ние имаме добре разработена програма за съответствие, която:

  • е съгласувана с препоръките, дадени от Министерство на здравеопазването и социалната политика на САЩ и Кодекса за взаимодействие със здравните професионалисти, създаден от Фармацевтичните изследователи и производители на Америка (PhRMA);
  • се стреми да предотвратява, открива и разрешава възможните нарушения на законодателството или фирмената политика; и
  • подлежи на периодично оценяване и корекция, за да сме уверени, че реагираме на възникващите рискове за дейността и свързаните рискове за съответствието.

Съветът на директорите на MSD и висшето ръководство, включително Главният директор по съответствието и Комисията за корпоративно съответствие, наблюдават фирмената програма за глобално съответствие, включително политиките и процедурите, свързани със съответствието, образованието и обучението - като всички те отразяват най-високите стандарти и са съобразени с дейността и културата на MSD.

В допълнение, ние:

  • изискваме от нашите служители да съобщават за възможни нарушения на закона или фирмената политика;
  • държим себе си отговорни за надлежната ответна реакция при възникване на потенциални нарушения;
  • предприемаме подходящите дисциплинарни мерки; и
  • проверяваме дали установените нарушения се дължат отчасти на нашите политики, практики или средства за вътрешен контрол и, ако е така, предприемаме подходящи действия, за да предотвратим бъдещи нарушения.

Нашата програма за съответствие е само една част от общия ни ангажимент за етична, открита и прозрачна дейност. Но ние вярваме,че тя е подходящото начало.

Разгледайте фундаменталните елементи на програмата за съответствието на MSD, по начина по който те се свързват с дейностите по продажби и маркетинг в Съединените щати.
Обща програма за съответствие на Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA (САЩ)

РЪКОВОДСТВО ПО ЕТИКА НА MSD

Ръководство по етични стандарти на MSD: Бизнес практики за пазарни и маркетингови дейности в САЩ
Изтегляне на Ръководството EOS

ДЕКЛАРАЦИЯ НА MSD ЗА РЕДАКТИРАНИЯ КОДЕКС НА PHRMA

Вижте декларацията на MSD