Hero Image

Многообразна и приобщаваща работна среда

Многообразието и приобщаването са ключови за начина, по който работим, ангажираме служителите и постигаме конкурентно предимство. Ние вярваме,че нашата многообразна работна ръка представлява хората за и с които работим.

Всеки ден се стремим да изграждаме приобщаваща работна среда, в която всяка гледна точка е важна

  • Многообразието е застъпено в нашите бизнес практики и стратегия за обучение.
  • Нашите лидери са отговорни за конкретни цели, свързани с развитието на многообразна и приобщаваща работна среда.
  • Резултатите се измерват от гледна точка на персоналните резултати, резултатите по отдели и резултатите на цялата компания.
  • Ние осигуряваме равни възможности за наемане на работа за всички квалифицирани кандидати.
  • Стремим се да разширяваме нашата многообразна работна среда, като търсим таланти и доставчици - малки и големи - от всички сегменти на бизнеса.

Повече информация