Hero Image

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Нашите ценности и стандарти са основата за нашия успех

Доверието на хората, които използват, препоръчват или предписват нашите продукти е основен приоритет за нас. Независимо от високата репутация на компанията, ние сме ангажирани да печелим доверието на хората всеки ден, като се придържаме към установените ценности и стандарти, които направляват компанията ни вече 130 години.

Ние работим упорито, за да докажем, че почтеността на компанията остава приоритет за всеки в MSD - всеки ден и на всяко ниво. Нашият кодекс на поведение "Нашите ценности и стандарти" ни насочва в бизнес практиките ни и ни помага да се уверим, че служителите на компанията са запознати с ценностите и стандартите, които трябва да прилагат в ежедневната си работа.

Служба по етика на MSD

Начинът, по който извършваме нашата работа е също толкова важен, колкото и това, което правим. В MSD се придържаме към високите стандарти на етично поведение, зададени от Службата по етика. В допълнение, ние работим и за подобряването на прозрачността относно начина, по който работим.

Кодекс на поведение: Нашите ценности и стандарти

Разгледайте нашия кодекс на поведение или се обърнете към нашите служители, за да зададете вашите въпроси или да споделите притесненията си.

Кодекс за поведение на бизнес партньори

Разгледайте нашия Кодекс за поведение на бизнес партньори или се обърнете към нашите служители, за да зададете вашите въпроси или да споделите притесненията си.