Посещението при специалист Ви дава време

Имате упорита кашлица, която продължава повече от 3 седмици и не се повлиява дори след лечение?

Посетете Вашия лекар.

Посещението при специалист Ви дава време

Имате упорита кашлица, която продължава повече от 3 седмици и не се повлиява дори след лечение?

Посетете Вашия лекар.

Какво представлява ракът на белия дроб?

Ракът на белия дроб е неконтролиран растеж на злокачествени клетки.8 За разлика от здравите клетки, раковите клетки нарастват извън граници и контрол, разрушавайки здравите тъкани на белия дроб. Този тип тумори се наричат злокачествени тумори. Когато раковите клетки се разпространят, те възпрепятстват правилното функциониране на органите в човешкото тяло.

Какви са видовете рак на белия дроб?11

Има два основни типа рак на белия дроб:

 • дребноклетъчен – най-често срещаният тип, представляващ 80% от общия брой случаи на рак на белия дроб
 • недребноклетъчен

Какво представлява ракът на белия дроб?

Ракът на белия дроб е неконтролиран растеж на злокачествени клетки.8 За разлика от здравите клетки, раковите клетки нарастват извън граници и контрол, разрушавайки здравите тъкани на белия дроб. Този тип тумори се наричат злокачествени тумори. Когато раковите клетки се разпространят, те възпрепятстват правилното функциониране на органите в човешкото тяло.

Какви са видовете рак на белия дроб?11

Има два основни типа рак на белия дроб:

 • дребноклетъчен – най-често срещаният тип, представляващ 80% от общия брой случаи на рак на белия дроб
 • недребноклетъчен

Защо е важно да се определи вида рак на белия дроб?

В зависимост от вида рак на белия дроб, онколозите определят подходящ план на лечение.
Възможностите за лечение включват хирургично лечение, химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, лъчетерапия.12

Защо е важно да се определи вида рак на белия дроб?

В зависимост от вида рак на белия дроб, онколозите определят подходящ план на лечение.
Възможностите за лечение включват хирургично лечение, химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, лъчетерапия.12

Ранна диагностика

Много хора пренебрегват посещението при специалист, когато имат „обикновена кашлица“.1 Продължителната кашлица, обаче, може да бъде и симптом на сериозно заболяване на белия дроб, като белодробен рак.2 Важно е симптомите на заболяването да не бъдат игнорирани и посещението при специалист да не бъде отлагано, защото ракът на белия дроб може да засегне всеки. Повечето хора с диагноза рак на белия дроб са на възраст 65+, но заболяването може да бъде диагностицирано и сред по-младите.3 Въпреки че тютюнопушенето се счита за основен рисков фактор за развитие на заболяването, непушачите също са изложени на риск.2 В глобален мащаб близо 25 % от пациентите с рак на белия дроб съобщават, че са непушачи.4

Ранната диагностика на рака на белия дроб дава възможност за по-широк обхват от опции за лечение и може значително да подобри шансовете за преживяемост и качеството на живот на пациентите.5

Ако имате упорита кашлица, която продължава повече от 3 седмици и не се повлиява дори след лечение или имате някой от другите симптоми на рака на белия дроб, посетете Вашия лекар.6 Също така, ако забележите някой от симптомите сред Вашите близки, ги посъветвайте да посетят лекар.

Кои са симптомите на рака на белия дроб?1

Ако имате някой от следните симптоми:

 • Упорита кашлица, която не отшумява или се влошава
 • Задух
 • Кашлица с храчки с кръв или с ръждив цвят
 • Болка в гърдите, която често се влошава при дълбоко вдишване, кашляне или смях
 • Загуба на апетит
 • Необяснима загуба на тегло
 • Умора

Кои са симптомите на рака на белия дроб?1

Ако имате някой от следните симптоми:

 • Упорита кашлица, която не отшумява или се влошава
 • Задух
 • Кашлица с храчки с кръв или с ръждив цвят
 • Болка в гърдите, която често се влошава при дълбоко вдишване, кашляне или смях
 • Загуба на апетит
 • Необяснима загуба на тегло
 • Умора

Посетете Вашия лекар, ако сте над 40 годишна възраст и сте активен пушач или сте бивш пушач от по-малко от 15 години.

Вашият лекар може да Ви назначи определени медицински изследвания и при съмнение за наличие на рак на белия дроб, да Ви насочи към специалист за диагностика.

Ракът на белия дроб обикновено протича без симптоми в ранния стадий. Симптомите често се проявяват след като заболяването е прогресирало. Затова, редовните профилактични прегледи и следенето на промени в нашето тяло са важни.

Посетете Вашия лекар, ако сте над 40 годишна възраст и сте активен пушач или сте бивш пушач от по-малко от 15 години.

Вашият лекар може да Ви назначи определени медицински изследвания и при съмнение за наличие на рак на белия дроб, да Ви насочи към специалист за диагностика.

Ракът на белия дроб обикновено протича без симптоми в ранния стадий. Симптомите често се проявяват след като заболяването е прогресирало. Затова, редовните профилактични прегледи и следенето на промени в нашето тяло са важни.

Рак на белия дроб или COVID-19?7

Някои симптоми на рака на белия дроб могат да се припокриват с тези на COVID-19, но ето как може да ги различите.

Рак на белия дроб или COVID-19?7

Някои симптоми на рака на белия дроб могат да се припокриват с тези на COVID-19, но ето как може да ги различите.

Симптоми, които предполагат рак на белия дроб:


— Необяснима,продължителна кашлица
— Задух
— Умора с продължителност от повече от 4 седмици
— Персистиращи или хронични белодробни инфекции


В началото симптомите могат да не бъдат забелязани, но персистират във времето.

Симптоми, които предполагат инфекция с COVID-19


— Суха кашлица
— Задух
— Температура
— Мускулни болки
— Загуба на обоняние
— Загуба на вкус


Симптомите се проявят остро от началото на инфекцията.

Какво означава рисков фактор?

Рисков фактор е събитие, характеристика или поведение, което повишава вероятността човек да бъде засегнат от конкретно заболяване. Различните ракови заболявания имат различни рискови фактори, като демография, генетична предразположеност, поведение или околна среда.11 Важно е да обсъдите с Вашия лекар рисковите фактори, свързани с рака на белия дроб, за да определи дали попадате в рисковата група и сте предразположени към развитие на заболяването. В зависимост от резултата, Вашият лекар може да Ви назначи различни медицински изследвания и прегледи.

Какво означава рисков фактор?

Рисков фактор е събитие, характеристика или поведение, което повишава вероятността човек да бъде засегнат от конкретно заболяване. Различните ракови заболявания имат различни рискови фактори, като демография, генетична предразположеност, поведение или околна среда.11 Важно е да обсъдите с Вашия лекар рисковите фактори, свързани с рака на белия дроб, за да определи дали попадате в рисковата група и сте предразположени към развитие на заболяването. В зависимост от резултата, Вашият лекар може да Ви назначи различни медицински изследвания и прегледи.

Кои са рисковите фактори за развитие на рак на белия дроб?

Тютюнопушенето се счита за основен рисков фактор за развитие на рак на белия дроб. При пушачите вероятността от поява на заболяването е от 15 до 30 пъти по-голяма от тази при непушачите. Рискът се повишава с продължителността на редовното пушене, както и с количеството изпушени цигари дневно.12

Има ли други рискови фактори?

 • Експозиция на радон, радиоактивен газ – втората най-важна причина за развитие на рак на белия дроб
 • Експозиция на химическа среда, в която има азбест или арсен
 • Замърсяване на въздуха
 • Пасивно тютюнопушене
 • Фамилна анамнеза за рак на белия дроб

Има ли други рискови фактори?

 • Експозиция на радон, радиоактивен газ – втората най-важна причина за развитие на рак на белия дроб
 • Експозиция на химическа среда, в която има азбест или арсен
 • Замърсяване на въздуха
 • Пасивно тютюнопушене
 • Фамилна анамнеза за рак на белия дроб

Референции

 1. American Cancer Society, Lung Cancer Signs & Simptoms., (Декември 2021), Достъпно на: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.htm
 2. Cancer Net, Lung Cancer – Non-Small Cell – Introduction, (Декември 2021), Достъпно на: https://www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer/view-all
 3. American Cancer Society, Lung Cancer Statistics, (Декември 2021), Достъпно на: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/key-statistics.html
 4. David Planchard, Benjamin Besse, European Respiratory Journal 2015 45: 1214-1217; DOI: 10.1183/09031936.00046915
 5. Depistarea cancerului pulmonar, European Lung Foundation, (Декември 2021), Достъпно на: https://europeanlung.org/wp-content/uploads/2021/04/Lung-Cancer-Screening-Factsheet_RO.pdf
 6. Birt L, Hall N, Emery J, et alResponding to symptoms suggestive of lung cancer: a qualitative interview studyBMJ Open Respiratory Research 2014;1:e000067. doi: 10.1136/bmjresp-2014-000067
 7. Roy Castle Foundation, Differentiation-of-the-Cs-in-lung-cancer_-Cancer-vs.-COVID.pdf (roycastle.org)
 8. http://www.scumc.ro/cancerul-pulmonar/ (Декември 2021)
 9. ACS – What is Lung Cancer?, (Декември 2021), Достъпно на: What Is Lung Cancer? | Types of Lung Cancer
 10. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/lung-cancer/lung-cancer-treatment, (Декември 2021)
 11. INSP„Stilul de viață sănătos și alte intervenții preventive prioritare pentru boli netransmisibile, (Декември 2021), Достъпно на: http://insp.gov.ro/sites/1/wp-content/uploads/2014/11/Ghid-Volumul-1-web.pdf
 12. ACS – Lung Cancer Risk Factors, (Декември 2021), Достъпно на: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html

BG-NON-00329 EXP 12/2023

Hero Image
Заболявания

HPV-свързани ракови заболявания

Какво трябва да знаем?

Научете повече за инфекцията с човешки папилома вирус (HPV) и за глобалните усилия на Световната здравна организация за елиминиране на рака на маточната шийка, считан за проблем на общественото здраве.

Знаете ли, че вирусната инфекция с HPV е често срещана? Всъщност, HPV инфектира голяма част от сексуално активните хора в даден момент от живота им.

При повечето хора HPV се изчиства сам. Но при други, които не се изчистят от вируса, той може да причини определени заболявания или някои видове рак в по-късен етап в живота. За съжаление, няма как да се разграничат случаите, в които вирусът ще се изчисти или ще доведе до определени заболявания.

HPV може да причини определени заболявания или рак както при жените, така и при мъжете.

При жените, устойчивите инфекции с HPV могат да доведат до развитие на рак на маточната шийка, на вагината и на вулвата. При двата пола, човешкият папилома вирус може да причини генитални брадавици, анален и орофарингеален рак (вид рак, който засяга задната част на гърлото, основата на езика и сливиците).

Някои факти за HPV-свързаните ракови заболявания

~ 668 хиляди мъже и жени в световен мащаб са диагностицирани с HPV-свързани ракови заболявания всяка година.

През 2018 г. се счита, че 1 от 25 ракови заболявания са причинени от инфекция с HPV.

Ракът на маточната шийка е 4-тият най-разпространен рак сред жените по цял свят.

“HPV-свързаните ракови заболявания са сериозен здравен проблем както при жените, така и при мъжете. За щастие, има стъпки, които хората могат да предприемат и да бъдат проактивни за своето здраве. Представителите и на двата пола трябва да говорят с личния си лекар и да научат повече за връзката между HPV и някои видове рак и други заболявания.“

Mel Kohn, М.D., M.P.H, Медицински Директор, MSD

Дейността на Световната здравна организация в посока елиминиране на рака на маточната шийка

Предприети са важни стъпки, за да живеем в свят, в който по-малко жени са засегнати от рак на маточната шийка, но са необходими повече действия за справяне с проблема.

През 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) стартира своята глобална стратегия за ускоряване елиминирането на рака на маточната шийка като проблем на общественото здраве, за да даде тласък на премахването на заболяването в целия свят.

Постигането на тази цел изисква сътрудничество и политическа подкрепа от международни и местни лидери, частния и публичен сектор.

За повече информация относно HPV и свързаните с вируса ракови и други заболявания, както и за превантивните методи, жените и мъжете трябва да попитат своя личен лекар.

Hero Image
Здравно образование

Диагноза рак. Биомаркерите могат да помогнат в изграждането на персонализирана терапия за лечение на онкологични заболявания

Онколог и научен вице-президент (AVP), д-р Александра Шарън разказва за ролята на биомаркерите в разбирането ни за причините за развитие на някои ракови заболявания и в подхода ни към тяхното лечение.

Биомаркерите предоставят важна генетична и туморна информация, с помощта на която специалистите могат да изградят персонализирана терапия за лечение на пациентите с ракови заболявания. Провеждането на биомаркерен тест е втората важна стъпка след поставяне на диагнозата.

"Това, което забелязвам при пациентите е, че те искат да са уверени, че терапията, през която преминават е съобразена с техните специфични здравни нужди, а не обща терапия, обикновено провеждана при всеки пациент със същото заболяване. Биомаркерите ни позволява точно това – да персонализираме терапията за всеки един пациент, спрямо неговите нужди. В много случаи те ни помагат да разберем повече за определен тип тумор, така че да определим коя терапия ще бъде най-ефективна за пациента," споделя д-р Александра Шарън.

Какво представляват биомаркерите?

Биомаркерите са биологични молекули, които се откриват в кръвта или тъканите и дават важна информация за определени заболявания и здравословни състояния. При раковите заболявания, биомаркерите помагат да разберем причините за тяхното развитие и да установим най-ефективния метод за лечението им.

Тестването на туморни маркери след поставяне на диагноза рак може да включва кръвен тест или вземане на малка част от тумора - обикновено от биопсия, която се използва за поставяне на диагноза - и тестване на протеините и/или гените на тумора за откриване на познати биомаркери.

"Биомаркерите ни помагат да разберем определено раково заболяване в повече детайли. Може да мислим за тях като за „Ахилесовата пета“ на рака, т.е слабото му място," споделя Алекс.

“През последните 20-25 години достигнахме до разбирането, че ракът е съвкупност от различни заболявания. Например, специалистите в областта на рака на гърдата бяха първите, които откриха, че съществуват много типове рак на гърдата и, че определени тестове биха могли да спомогнат да разберем колко агресивно протича заболяването и вероятността от неговата вторична поява.”

Някои типове тумори имат специфични биомаркери

"Всяко раково заболяване, засягащо конкретен орган от човешкото тяло, като белият дроб или гърдите при жените, обикновено носи биомаркерна информация, която ни позволява да определим, например, от какъв точно тип рак на гърдата или белия дроб страда пациента."

Интересно, някои биомаркери могат да бъдат открити в различни типове туморни образувания, без значение от първоначалното място на развитие на тумора. Понякога тези биомаркери се наричат пан туморни или тумор агностични (т.е не са специфични за определен тип рак). Подходът към лечението на ракови заболявания на база генетични и молекулярни характеристики на рака, без да има значение неговия тип и първоначално място на развитие, е фундаментална промяна в представата ни за онкологичните заболявания.

„Ахилесовата пета“ на раковите заболявания

Нашата компания е в челните редици на задълбочената изследователска дейност, стимулирайки напредъка в познанията ни за туморните биомаркери.

"Ние продължаваме да задълбочаваме нашата изследователска дейност в биологията на всички типове рак, които познаваме, за да открием тяхната „Ахилесова пета“ и да изобретим лекарства, насочени към слабото им място," пояснява Алекс. "И това е, което искаме за всеки пациент с диагноза рак – търсим биомаркери, които да ни насочват към подходящите лекарства или комбинация от лекарства, които биха довели до най-ефективно лечение."

За да се определи най-подходящата терапия за лечение, тестването на биомаркери е от ключово значение, което трябва да обсъдите с Вашия лекуващ лекар.

Ето и два важни въпроса, които да попитате Вашия лекар, в случай, че сте диагностицирани с раково заболяване:

 • Тестването на биомаркери би ли помогнало в лечението на заболяването ми?
 • Има ли вероятност моето раково заболяване да е наследствено и ако е така, трябва ли да се направи генетично изследване?

"Мисля, че определено има причина да бъдем обнадеждени, защото лечението, базирано на биомаркерна информация, помага на хората. И това е факт. Но това, от което имаме нужда днес, е провеждане на повече такива тестове и непрекъснат процес и стремеж към изучаване на биомаркерите на бъдещето, с помощта на които ще изграждаме максимално персонализиран план на лечение за всеки пациент," споделя Алекс.