Hero Image
Здравно образование

Диагноза рак. Биомаркерите могат да помогнат в изграждането на персонализирана терапия за лечение на онкологични заболявания

Онколог и научен вице-президент (AVP), д-р Александра Шарън разказва за ролята на биомаркерите в разбирането ни за причините за развитие на някои ракови заболявания и в подхода ни към тяхното лечение.

Биомаркерите предоставят важна генетична и туморна информация, с помощта на която специалистите могат да изградят персонализирана терапия за лечение на пациентите с ракови заболявания. Провеждането на биомаркерен тест е втората важна стъпка след поставяне на диагнозата.

"Това, което забелязвам при пациентите е, че те искат да са уверени, че терапията, през която преминават е съобразена с техните специфични здравни нужди, а не обща терапия, обикновено провеждана при всеки пациент със същото заболяване. Биомаркерите ни позволява точно това – да персонализираме терапията за всеки един пациент, спрямо неговите нужди. В много случаи те ни помагат да разберем повече за определен тип тумор, така че да определим коя терапия ще бъде най-ефективна за пациента," споделя д-р Александра Шарън.

Какво представляват биомаркерите?

Биомаркерите са биологични молекули, които се откриват в кръвта или тъканите и дават важна информация за определени заболявания и здравословни състояния. При раковите заболявания, биомаркерите помагат да разберем причините за тяхното развитие и да установим най-ефективния метод за лечението им.

Тестването на туморни маркери след поставяне на диагноза рак може да включва кръвен тест или вземане на малка част от тумора - обикновено от биопсия, която се използва за поставяне на диагноза - и тестване на протеините и/или гените на тумора за откриване на познати биомаркери.

"Биомаркерите ни помагат да разберем определено раково заболяване в повече детайли. Може да мислим за тях като за „Ахилесовата пета“ на рака, т.е слабото му място," споделя Алекс.

“През последните 20-25 години достигнахме до разбирането, че ракът е съвкупност от различни заболявания. Например, специалистите в областта на рака на гърдата бяха първите, които откриха, че съществуват много типове рак на гърдата и, че определени тестове биха могли да спомогнат да разберем колко агресивно протича заболяването и вероятността от неговата вторична поява.”

Някои типове тумори имат специфични биомаркери

"Всяко раково заболяване, засягащо конкретен орган от човешкото тяло, като белият дроб или гърдите при жените, обикновено носи биомаркерна информация, която ни позволява да определим, например, от какъв точно тип рак на гърдата или белия дроб страда пациента."

Интересно, някои биомаркери могат да бъдат открити в различни типове туморни образувания, без значение от първоначалното място на развитие на тумора. Понякога тези биомаркери се наричат пан туморни или тумор агностични (т.е не са специфични за определен тип рак). Подходът към лечението на ракови заболявания на база генетични и молекулярни характеристики на рака, без да има значение неговия тип и първоначално място на развитие, е фундаментална промяна в представата ни за онкологичните заболявания.

„Ахилесовата пета“ на раковите заболявания

Нашата компания е в челните редици на задълбочената изследователска дейност, стимулирайки напредъка в познанията ни за туморните биомаркери.

"Ние продължаваме да задълбочаваме нашата изследователска дейност в биологията на всички типове рак, които познаваме, за да открием тяхната „Ахилесова пета“ и да изобретим лекарства, насочени към слабото им място," пояснява Алекс. "И това е, което искаме за всеки пациент с диагноза рак – търсим биомаркери, които да ни насочват към подходящите лекарства или комбинация от лекарства, които биха довели до най-ефективно лечение."

За да се определи най-подходящата терапия за лечение, тестването на биомаркери е от ключово значение, което трябва да обсъдите с Вашия лекуващ лекар.

Ето и два важни въпроса, които да попитате Вашия лекар, в случай, че сте диагностицирани с раково заболяване:

  • Тестването на биомаркери би ли помогнало в лечението на заболяването ми?
  • Има ли вероятност моето раково заболяване да е наследствено и ако е така, трябва ли да се направи генетично изследване?

"Мисля, че определено има причина да бъдем обнадеждени, защото лечението, базирано на биомаркерна информация, помага на хората. И това е факт. Но това, от което имаме нужда днес, е провеждане на повече такива тестове и непрекъснат процес и стремеж към изучаване на биомаркерите на бъдещето, с помощта на които ще изграждаме максимално персонализиран план на лечение за всеки пациент," споделя Алекс.