Hero Image

MSD България дари 140 000 лева в подкрепа на здравната система в борбата с COVID-19

05/05/2020

Даренията ще бъдат насочени към усилията на държавата за справяне с новите предизвикателства пред здравната система, възникнали в резултат на пандемията. Компанията се фокусира върху инвестиране в програми и сътрудничество с организации,които ще имат най-устойчиво и мащабно действие.

MSD ще подкрепи Министерството на здравеопазването за подпомагане дейността на лечебните заведения и медицинския персонал, който работи на първа линия по време на пандемията. Дарените средства ще бъдат използвани за осигуряване на цялостни предпазни комплекти за медицинския персонал, за консумативи и апаратура, включително респиратори.

Част от средствата ще бъдат дарени на фонда „Обединени срещу COVID-19”, създаден по инициатива на Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България, в подкрепа на уязвимите групи – медиците, хора с увреждания, възрастните хора,децата, бездомните, безработните, хората от малцинствата и други. До момента събраната във фонда сума е 945 000 лв., като 673,984 са инвестирани в 74 проекта.

Компанията подкрепи и фонда, създаден по инициатива на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). С тези средства са закупени и дарени за нуждите на Министерство на здравеопазването и българските лечебни заведения: 3 апарата за дихателна реанимация, 2700 PCR теста и материали за лична защита на медицински персонал.

В глобален мащаб за борбата срещу COVID-19, компанията дари над 13 милиона долара. Досега, средствата са използвани за закупуване на професионално защитно оборудване и финансиране на фондове, създадени от ООН (the United Nations Foundation’s COVID-19 Solidarity Response Fund) в подкрепа на Световната здравна организация (World Health Organization) и от Центъра за контрол и превенция на заболяванията (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Foundation Emergency Response Fund).