Inventing for Life

В MSD се вдъхновяваме от споделена визия и мисия за
спасяване и подобряване живота на хората.

ВИЗИЯ

Да подобрим живота на хората и животните по света чрез иновативни лекарства, ваксини и продукти за животинско здраве. Нашият ангажимент е да бъдем първокласна, посветена на задълбочените изследвания биофармацевтична компания; посветили сме се да бъдем водещи в иновациите и решенията днес и утре.

МИСИЯ

Да изобретим, разработим и осигурим иновативни продукти и услуги, които да спасяват живота на хората по света.

Обединени сме от Нашите Ценности

Нашите ценности изграждат нашата същност. Те ни ръководят във всичко, което правим и служат за основа на доверие.

Нашите ценности & стандарти представляват фундамента на нашия характер като компания и напътстват решенията и действията ни. Тези прости, но трайни ценности са спечелили доверието и уважението както на нашите колеги и партньори, така и на обществото като цяло.

ЕТИКА И ПРОЗРАЧНОСТ

Изграждаме и укрепваме отношения на доверие
като демонстрираме най-високи етични стандарти.

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Нашите ценности & стандарти са залегнали
в Кодекса на Поведение на MSD.

КОИ СМЕ НИЕ

За MSD България:

MSD развива дейност в България вече повече от 20 години. Още от самото начало MSD България целенасочено работи за осигуряването на достъп до иновативни здравни решения за хората и животните.

Научете повече

ЦЕНТРАЛА

Кенилуърт, Ню Джърси, САЩ Работим в над 140 страни

СЛУЖИТЕЛИ

приблизително 69,000 по цял свят (към 30.06.2017 г.)

 

За MSD България

Усилията ни са концентрирани върху развитието на имуно-онкологията – област с потенциал да се превърне не само в нова парадигма за лечение на рака, но и в нова надежда за по-дълъг и по-доброкачествен живот за пациентите. Като част от дългогодишната си водеща роля в терапията на инфекциозни заболявания MSD България си сътрудничи с научната и пациентската общност за разработване и осигуряване на иновативни решения за подпомагане на хората, живеещи с хроничен хепатит С и HIV. По отношение на профилактиката MSD споделя стремежа към увеличаване броя на ваксинирани лица и предоставя най-широкия възможен достъп в една устойчива рамка, осигуряваща иновативни ваксини за справяне с важни неразрешени здравни нужди. Успоредно с нашата ориентираност към иновациите, ние в MSD продължаваме да работим и по хуманитарни кампании, с които да подпомагаме майчиното здравеопазване, като следваме убеждението, че нито една майка не трябва да умира по време на раждане. Подчертавайки културата ни на корпоративна социална отговорност, всяка година служителите на MSD България полагат стотици часове доброволчески труд за подобряване здравето и благосъстоянието на общeството чрез многобройни дейности в съответствие с дългогодишната глобална политика на компанията. Ние в MSD България се стремим да прилагаме иновативния подход във всекидневната ни работа, като основен наш приоритет е да се превърнем в дигитален лидер в комуникациите ни с външните партньори, с обществото и, в рамките на компанията – между служителите. Посветили сме усилията си да внесем изобретателски дух във всичко, което правим, за да помогнем за подобряване на здравето и благополучието на хората в цял свят – да разширим достъпа до здравеопазване, да работим по етичен начин, да опазваме околната среда и да ангажираме служителите си.

НАШАТА РАБОТА

Нашият бизнес е фокусиран в иновациите и научното усъвършенстване, за да доставяме ваксини и лекарства, които помагат на милиони по света.